Raport bieżący Nr 49/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w listopadzie 2019.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 97,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 roku o około 46,2%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –listopad 2019 roku wyniosła około 909,8 mln zł i była wyższa o około 38,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 66,2 mln zł (w tym Bytom 19,7 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 roku  o około 58,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 573,2 mln zł (w tym Bytom 171,5 mln zł)  i była wyższa o około 53,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 29,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 roku o około 32,8 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –listopad 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 302,5  mln zł i była wyższa o około 22,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  53,2% i  była wyższa od marży osiągniętej w listopadzie 2018 roku o około 1,8 p.p.  W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-listopad 2019 wyniosła około 51,7% i była wyższa o 1,1 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec listopada 2019 roku wyniosła 54,4 tys. m2 ( w tym Bytom 16,4 tys. m2).