Raport bieżący Nr 41/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w lipcu 2019.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lipcu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 85,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2018 roku o około 35,1%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–lipiec 2019 roku wyniosła około 484,5 mln zł i była wyższa o około 37,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lipcu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 51,1 mln zł (w tym Bytom 16,0 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2018 roku  o około 60,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–lipiec 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 357,5 mln zł (w tym Bytom 108,0 mln zł)  i była wyższa o około 52,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 31,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lipcu 2018 roku o około 17,6 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–lipiec 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 189,6  mln zł i była wyższa o około 20,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w lipcu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  50,4 % i  była wyższa od marży osiągniętej w lipcu 2018 roku o około 3,1 p.p.  W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-lipiec 2019 wyniosła około 51,3% i była wyższa o 1,3 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec lipca 2019 roku wyniosła 53,4 tys. m2 ( w tym Bytom 16,2 tys. m2).