Raport bieżący Nr 34/2019

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Powołanie Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w składzie Rady Nadzorczej Spółki

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła informację o powołaniu przez Radę Nadzorczą Spółki wewnętrznego Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń („Komitet”), którego liczebność ustalona została na trzy osoby.  W skład Komitetu powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Jerzy Mazgaj - Przewodniczący Komitetu, Pani Grażyna Sudzińska-Amroziewicz - Członek Komitetu, Pan Jan Pilch - Członek Komitetu.