Raport bieżący Nr 3/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Odwołanie strategii Grupy Kapitałowej VRG na lata 2023-2025

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o odwołaniu Strategii Grupy Kapitałowej Spółki na lata 2023-2025, o której przyjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. (dalej: „Strategia”).

Decyzja o odwołaniu Strategii została podjęta w związku z wynikiem analizy możliwości realizacji przyjętych w Strategii założeń dotyczących: dynamiki planowanego wzrostu przychodów Grupy i operacyjnych źródeł ich generowania, planów wzrostu powierzchni sieci stacjonarnej, struktury przychodów Grupy w podziale na poszczególne kanały dystrybucji detalicznej, wielkości nakładów inwestycyjnych oraz kształtowania się poziomu marży brutto i marży operacyjnej Grupy.

Zarząd Spółki informuje, że w ramach działań operacyjnych związanych z rozwojem segmentu fashion Grupy, będzie się koncentrował na stopniowej odbudowie jego rentowności oraz efektywności kosztowej, a w zakresie segmentu jubilerskiego będzie koncentrował się na utrzymaniu dotychczasowej dynamiki rozwoju.