Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - Informacje poufne


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w maju 2019.


VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 96,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2018 roku o około 42,4%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2019 roku wyniosła około 394,0 mln zł i była wyższa o około 38,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 61,3 mln zł (w tym Bytom 18,4 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2018 roku  o około 58,7%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 248,7 mln zł (w tym Bytom 74,8 mln zł)  i była wyższa o około 51,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 31,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2018 roku o około 20,2 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – maj 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 128,7  mln zł i była wyższa o około 24,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w maju 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  54,1 % i  była wyższa od marży osiągniętej w maju 2018 roku o około 1,1 p.p.  W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – maj 2019 wyniosła około 51,4% i była wyższa o 0,6 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec maja 2019 roku wyniosła 53,4 tys. m2 (w tym Bytom 16,1 tys. m2).