Raport bieżący Nr 29/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja z funkcji w Radzie Nadzorczej VRG S.A.

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (”Spółka”), informuje, że w dniu 28 listopada 2023 roku Pan Mateusz Kolański, z powodu kandydowania do Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w tym funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.