Raport bieżący Nr 29/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2021 r.; projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2021 r.

1. Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2021 roku na godzinę 12.00 w Krakowie w sali konferencyjnej w budynku MKS Cracovia SSA, ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

2. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2021 roku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania