Raport bieżący Nr 24/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. zwołane na dzień  29 czerwca 2020 roku

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało zwołane na dzień  29 czerwca 2020 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Krakowie przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków).
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania