Raport bieżący Nr 23/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r. uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka“), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r. podjęło uchwałę nr 08/06/2024 w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję, tj. łącznie 21.101.025,60 zł. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 20 września 2024 r. (dzień dywidendy). Dniem wypłaty dywidendy będzie 16 grudnia 2024 r.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 234.455.840.