Raport bieżący Nr 22/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Zgłoszenie przez akcjonariusza zamiaru złożenia wniosku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki o odwołanie dwóch członków Rady Nadzorczej

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2024 r. akcjonariusz - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., w związku z punktem 19 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, doręczył Spółce pisemne oświadczenie, że zamierza zgłosić na zgromadzeniu wniosek o odwołanie:
- Pana Wacława Szarego;
- Pana Marcina Gomoły.