Raport bieżący Nr 20/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Zgłoszenie projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki („Walne Zgromadzenie”) otrzymał w dniu 13 czerwca 2024 r. od akcjonariusza Jerzego Mazgaja   zgłoszenie projektu uchwały w trybie art. 401 § 4 KSH w sprawie wypłaty dywidendy dotyczącej punktu 15 porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Pliki do pobrania