Raport bieżący Nr 19/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w marcu 2020

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 42,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku o około 42,4%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2020 roku wyniosła około 197,2 mln zł i była niższa o około 8,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w marcu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 25,0 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku o około 45,0%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 117,3 mln zł  i była niższa o około 11,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 15,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku o około 35,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 73,1 mln zł i była wyższa o około 1,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w marcu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 42,6% i była niższa od marży osiągniętej w marcu 2019 roku o około 8,1 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - marzec 2020 wyniosła około 47,4% i była niższa o 1,6 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec marca 2020 roku  wyniosła 53,7 tys. m2 i była wyższa o 2,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w marcu 2019 roku.