Raport bieżący Nr 16/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Ogłoszenie Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 r.; projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r.

1. Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 roku na godzinę 12.00 w Krakowie w siedzibie Spółki, przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

2. Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku. Projekty uchwał stanowią załącznik nr 2 do niniejszego raportu wraz ze Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu i Sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r., które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania