Raport bieżący Nr 15/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2024 r. otrzymała od Pana Jerzego Mazgaja w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Pliki do pobrania