Raport bieżący Nr 13/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Wybór firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych VRG S.A. oraz Grupy Kapitałowej VRG S.A. w 2024, 2025 i 2026 r.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 17 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej dla celów przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych VRG S.A. oraz Grupy Kapitałowej VRG S.A. w 2024, 2025 i 2026 r.

 

Zgodnie z powyższą uchwałą Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej  Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 4055 („Grant Thornton”) do badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku, 2025 roku oraz 2026 roku, tj. przeglądu jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych półrocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 roku, 2025 roku oraz 2026 roku, a także badania jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok, 2025 rok oraz 2026 rok.