Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w marcu 2019

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 73,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2018 roku o około 27,5%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń–marzec 2019 roku wyniosła około 214,3 mln zł i była wyższa o około 33,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w marcu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 45,2 mln zł (w tym Bytom 12,3 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2018 roku  o około 37,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – marzec 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 132,5 mln zł (w tym Bytom 38,9 mln zł)  i była wyższa o około 45,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 24,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2018 roku o około 16,9 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –marzec 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 72,3  mln zł i była wyższa o około 22,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w marcu 2019 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  51,3 % i  była wyższa od marży osiągniętej w marcu 2018 roku o około 1,3 p.p.  W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-marzec 2019 wyniosła około 49,3% i była wyższa o 0,9 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec marca 2019 roku  wyniosła 52,4 tys. m2 ( w tym Bytom 15,8 tys. m2).