Raport bieżący Nr 11/2023

Podstawa prawna: Art. 17  ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w maju 2023 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkową marżę ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w maju 2023 roku. Powyższe dane zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania