Raport bieżący Nr 11/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka"), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 marca 2022 r., na podstawie art. 383 §. 1 KSH, mając na względzie treść raportu nr 8/2022 z dnia 18 lutego 2022 r. o powołaniu Prezesa Zarządu z dniem 1 czerwca 2022 r., podjęła uchwałę o delegowaniu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Pilcha do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Delegowanie nastąpiło na okres od dnia 12 marca 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Dodatkowe informacje dotyczące Pana Jana Pilcha Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 34/2021 z dnia 27 maja 2021 r.