Aktualności

VRG obiera kurs na wzmocnienie rentowności Grupy w 2024 roku

Skonsolidowane przychody Grupy VRG w 2023 roku wyniosły 1,3 mld zł i były o 2,2 proc. wyższe niż w roku 2022. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 101,7 mln zł, wobec 93 mln zł zysku w roku 2022. Z kolei skonsolidowany zysk operacyjny był na poziomie 112,1 mln zł wobec 140,6 mln zł w roku poprzednim. Znacznym składnikiem przychodów Grupy w minionym roku był W.KRUK z pozytywną dynamiką sprzedaży w każdym z dwunastu miesięcy. VRG zamierza kontynuować intensywny rozwój oferty jubilera oraz wspierać wzrost W.KRUK w Polsce i za granicą również w 2024 roku. Segment odzieżowy, z wyjątkiem marki Deni Cler, odnotował natomiast wyniki poniżej oczekiwań Zarządu. Plany Spółki na 2024 rok to przede wszystkim poprawa sprzedaży w markach modowych poprzez wzmacnianie ich pozycji rynkowej.


Wyniki Grupy VRG na koniec 2023 roku były mocno zróżnicowane ze względu na segmenty. Odzieżowy, przez znaczną część roku pozostawał pod wpływem niestabilności ekonomicznej oraz skutków wysokiej, dwucyfrowej inflacji. Nastroje konsumentów były w rezultacie obniżone, a Spółka starając się wzmocnić popyt, wprowadziła liczne zmiany w ofercie produktowej i komunikacyjnej marek. Działania te nie spotkały się jednak z pozytywnym odbiorem przez rynek, czego efektem były niezadowalające wyniki segmentu odzieżowego Grupy. Łącznie, w 2023 roku marki modowe VRG osiągnęły przychody w wysokości 592,8 mln zł (o 8,5 proc. mniej rok do roku).
Z kolei segment jubilerski reprezentowany przez W.KRUK przez cały rok odnotowywał pozytywne dynamiki sprzedaży. W ostatnim kwartale roku, który jest też najważniejszym okresem handlowym z perspektywy marki, W.KRUK wypracował przychody o 17,6 proc. wyższe niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Na koniec 2023 roku sprzedaż marki była na poziomie 708,9 mln zł, o 13,3 proc. więcej rok do roku. Pozytywne rezultaty W.KRUK to zasługa przede wszystkim zdywersyfikowanej oferty produktowej, skutecznej komunikacji marketingowej oraz budowania sieci dystrybucji w lokalizacjach o najwyższym potencjale sprzedażowym.

– W.KRUK pokazuje, że jest dobrze prowadzonym biznesem, który jest w stanie poprawiać wyniki sukcesywnie kwartał do kwartału, niezależnie od okoliczności rynkowych. W markach odzieżowych – z wyjątkiem Deni Cler - nadal mamy jeszcze dużo pracy, aby osiągnąć satysfakcjonującą sprzedaż. W ostatnich miesiącach podjęliśmy wiele trudnych, ale koniecznych decyzji, które ograniczają złożoność operacyjną naszej działalności i jej koszty. Mamy mocne zespoły zarządzające i projektowe, które wspólnymi siłami pracują nad tym, aby skutecznie budować nasze marki w kanałach sprzedaży online i offline. Jesteśmy zmotywowani, żeby jak najszybciej znacząco poprawić wyniki w segmencie odzieżowym Grupy – skomentował Mateusz Kolański, prezes zarządu VRG.


Początek roku ze wzrostem sprzedaży i wysoką marżą

W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku VRG zanotowało sprzedaż na poziomie 278,1 mln zł, o 4,1 proc. więcej w porównaniu do roku 2023 – tak wynika z szacunkowych poziomów przychodów raportowanych przez Grupę. Na wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale wpłynęły przede wszystkim korzystne wyniki segmentu jubilerskiego. Co warto odnotować, w marcu Grupa zaobserwowała również powrót do wzrostów przychodów w markach odzieżowych. – Bardzo nas cieszy, że widać pierwsze efekty zmian, które wprowadzamy w ofercie produktowej i komunikacyjnej w segmencie odzieżowym. Marcowy wzrost odnotowaliśmy pomimo ograniczonych promocji na produkty, ale chcę podkreślić, że prawdziwe wyzwania dopiero przed nami, bo zaczynamy peak sprzedażowy związany z okresem celebracji i to sprzedaż w najbliższych miesiącach będzie istotnie wpływać na wynik Grupy – mówi Mateusz Kolański.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku 53,9 proc. (wzrost o 2,5 p.p. w porównaniu do 2023), na co wpłynęły niższe niż zazwyczaj rabaty na produkty odzieżowe.

Segment jubilerski, który budował wynik Grupy w pierwszym kwartale 2024 roku, wypracował w tym czasie przychody na poziomie 156 mln zł (o 9,9, proc. więcej r/r). Z kolei marki odzieżowe VRG zakończyły kwartał ze sprzedażą na poziomie 122,1 mln zł (o 2,3 proc. mniej r/r).

Cele i plany na 2024 rok

Głównym celem Zarządu VRG na 2024 rok jest wzrost przychodów w segmencie odzieżowym oraz utrzymanie pozytywnej dynamiki sprzedaży w marce jubilerskiej, aby w efekcie poprawić wyniki całej Grupy. Pierwsze półrocze Spółka planuje poświęcić na poprawę efektywności kosztowej w markach modowych, przy jednoczesnej silnej koncentracji na działaniach wspierających jak najlepszą sprzedaż kolekcji. Kolejne 6 miesięcy przeznaczy na wdrożenie planów naprawczych dla trwale nierentownych salonów stacjonarnych.

Zespoły modowe VRG pracują nad kolekcjami odzieżowymi odpowiadającymi na potrzeby stałych i nowych klientów każdej z marek. Vistula pracuje nad rewizją jej strategii marketingowej i produktowej. W efekcie, marka ma być wiodąca w portfolio odzieżowym Grupy. W planach na 2024 rok jest również powrót do korzeni w marce Wólczanka. Aby umocnić jej pozycję w segmencie koszulowym rynku modowego, będzie ona koncentrować się przede wszystkim na rozwoju tego asortymentu. Bytom utrzymuje swój kierunek koncentrując się na rozwoju jakościowych produktów upper-mainstream dla mężczyzn. Analogicznie Deni Cler, która nadal poszerza ofertę odzieży premium dla kobiet.
Grupa planuje kontynuować intensywny rozwój oferty biżuteryjnej w W.KRUK. W kolejnych miesiącach 2024 roku marka będzie wprowadzać kolekcje ambasadorskie, a także kolekcje okolicznościowe (szczególnie z okazji ślubów i ważnych rodzinnych uroczystości). Rozwój produktów premium jest także ważnym kierunkiem wzrostu, dlatego W.KRUK będzie wzmacniać bogatą ofertę marek zegarkowych i biżuteryjnych pochodzących z międzynarodowych manufaktur.

- W.KRUK, znany na polskim rynku od lat, od niedawna dostępny jest również na Węgrzech. Otworzyliśmy tam dwa salony stacjonarne, w kluczowych dla rynku lokalizacjach: w Budapeszcie i Segedynie oraz sklepy online. W 2024 roku będziemy w dalszym ciągu umacniać pozycję sieci jubilerskiej w Polsce i budować rozpoznawalność marki na innych rynkach europejskich – dodaje prezes VRG, Mateusz Kolański.


Istotnym elementem wzrostu Grupy są także działania nakierowane na wzmocnienie sprzedaży online i offline w ramach rozwoju omnichannel. W 2024 roku VRG będzie korzystać z wprowadzonego w roku ubiegłym projektu one basket, który wspiera sprzedaż w sklepach stacjonarnych i e-commerce. Planuje także wdrożyć procesy, które będą poprawiać zarządzanie zapasami w sieci. Istotnym obszarem rozwoju będzie też dalsza praca nad jakościową obsługą klienta w sklepach stacjonarnych i w sprzedaży internetowej. Spółka będzie usprawniać aplikacje mobilne dla marek: Vistula, Bytom i Wólczanka, aby skrócić ścieżkę zakupową klienta i zapewnić im wysoki poziom personalizacji oraz lojalizacji.

Raport roczny podsumowujący działalność Grupy VRG w 2023 roku znaleźć można tutaj:
Dla inwestorów » Raporty okresowe - VRG S.A.

Media

VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1993 r. Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK. Grupa Kapitałowa VRG S.A. koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim).

Kontakt

Kontakt dla mediów:

Biuro prasowe VRG S.A.
biuroprasowe@vrg.pl