ZWZA 29.06.2016

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 29.06.2016 roku.

Pliki do pobrania