NWZA 31.10.2018

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. zwołanego na dzień 31.10.2018 roku.

Pliki do pobrania