NWZA 20.02.2020

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VRG S.A. zwołanego na dzień 20.02.2020 roku.

Pliki do pobrania