NWZA 13.10.2020

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VRG S.A. zwołanego na dzień 13.10.2020 roku.

Pliki do pobrania