Raport bieżący Nr 8/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Temat: Rezygnacja osoby nadzorującej i powzięcie informacji o decyzji osoby nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 roku otrzymała informację, iż Pan Wojciech Kruk z dniem 10 kwietnia 2012 roku złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Pan Wojciech Kruk powiadomił Spółkę, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 kwietnia 2012 roku, nie będzie kandydował do Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent