Raport bieżący Nr 75/2009

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu odbytym w dniu 9 października 2009 roku podjęła jednogłośnie uchwałę o odwołaniu Pana Michała Wójcika ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, wyrażając mu podziękowanie za znaczący wkład w realizację procesu restrukturyzacji Spółki i stabilizacji jej sytuacji finansowej.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła jednogłośnie uchwałę o powierzeniu Panu Grzegorzowi Pilchowi dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu, funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Erwin Bakalarz
Prokurent