Raport bieżący Nr 4/2010

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Ponadto Spółka informuje, że wymienione w wykazie raporty bieżące i okresowe są dostępne w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Starowiślnej 48 oraz na stronie internetowej pod adresem: www.vistula.com.pl.

Erwin Bakalarz
Prokurent

Pliki do pobrania