Raport bieżący Nr 23/2010

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej „Emitent”), informuje, iż w dniu 16 grudnia 2010 roku Pani Iwona Kossmann złożyła rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki DCG S.A. z siedzibą w Warszawie, jednostki zależnej od Emitenta, będącej właścicielem marki Deni Cler.

Rada Nadzorcza DCG S.A. przyjęła rezygnację Pani Iwony Kossmann i jednocześnie z dniem 16 grudnia 2010 roku powołała Panią Katarzynę Niezgodę na stanowisko prezesa zarządu spółki DCG S.A., powierzając jej misję kontynuowania dotychczasowej strategii rozwojowej marki Deni Cler.