Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1  MAR - Informacje poufne

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową VRG S.A. w grudniu 2018.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w grudniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 147,0  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2017 roku o około 34,0%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2018 roku wyniosła około 804,7 mln zł i była wyższa o około 16,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w grudniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 78,1 mln zł (w tym marka Bytom 24,3 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2017 roku  o około 50,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 452,9 mln zł i była wyższa o około 16,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 65,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w grudniu 2017 roku o około 27,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – grudzień 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 312,8  mln zł i była wyższa o około 21,3% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w grudniu 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  53,9 % i była niższa od marży osiągniętej w grudniu 2017 roku o około 0,1 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń - grudzień  2018 wyniosła około 51,2% i była niższa o 0,9 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec grudnia 2018 roku  wyniosła 51,6 tys. m2 (w tym marka Bytom 15,8 tys. m2).