Raport bieżący Nr 11/2012

 

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Temat: Kandydatura Pana Grzegorza Wójtowicza  do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. zgłoszona przez IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 18 kwietnia 2012 r. IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), będący akcjonariuszem Spółki, w związku z punktem 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2012 r., zgłosił kandydaturę Pana Grzegorza Wójtowicza do Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej otrzymane od Funduszu informacje dotyczące życiorysu zawodowego Pana Grzegorza Wójtowicza celem umożliwienia akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nim przed  podjęciem uchwał dotyczących wyboru Rady Nadzorczej Spółki przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 
Grzegorz Wójtowicz – Kandydat do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Wykształcenie:

2011 złożenie egzaminu adwokackiego z wynikiem pozytywnym,

2007 - 2011 aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

2003 uzyskanie tytułu magistra prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

1998 - 2003 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo

Doświadczenie zawodowe:

Od 2011  Indywidualna działalność gospodarcza „Kancelaria Adwokacka Grzegorz Wójtowicz”

2008 -2011 Indywidualna działalność gospodarcza „Grzegorz Wójtowicz Doradztwo Prawne” i praktyka aplikancka w „Broniszewski&Granecki Kancelaria Adwokacka” Sp. j.

2001 - 2003 Praktyka w Kancelarii Podatkowej „Nowy Świat” Sp. z o.o.

W imieniu Vistula Group S.A.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent