Raport bieżący nr 10/2016

Raport bieżący nr 9/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień  31 marca  2016 roku.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A., które zostało zwołane na dzień  31 marca 2016 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków), piętro IX.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu

Pliki do pobrania