Aktualności

Wyniki poszczególnych marek VRG w pierwszym półroczu 2020 r.

Vistula: już 35 proc. przychodów to Internet

Przychody marki Vistula w pierwszym półroczu br. wyniosły 92,1 mln zł (- 32% r/r), przy wartości średniomiesięcznej sprzedaży na m2 na poziomie 819 zł. Tak znaczący spadek wynikał z zamknięcia centrów handlowych w połowie marca i kwietniu 2020 roku. Jednocześnie Vistula odnotowała dynamiczny wzrost udziału sprzedaży realizowanej w kanale online. Przychody z Internetu w I półroczu 2020 wyniosły 28,0 mln zł, co oznacza wzrost o 37 proc. w ujęciu rocznym. Udział Internetu w sprzedaży Vistuli w I półroczu wynosił 30,4 proc.  Powierzchnia Vistuli spadła na koniec czerwca 2020 r. o 4 proc. r/r ze względu na zamknięcia nierentownych sklepów. Liczba salonów zmniejszyła się o 9 netto r/r. Zarówno powierzchnia, jak i liczba salonów franczyzowych pozostała stabilna.

W efekcie pandemii znacząco wzrósł udział segmentu casual w przychodach marki. W samym II kwartale 2020 roku wynosił on aż 47 proc. (w porównaniu z 38 proc. rok wcześniej). Zwiększył się też udział głównej linii Vistula w sprzedaży, kosztem nowoczesnej Vistuli Red oraz wyżej pozycjonowanej linii Lantier. Marża brutto marki wyniosła 48,3 proc. i była o 7,2 pp. niższa niż rok wcześniej. Przyczyniły się do tego atrakcyjne promocje w salonach stacjonarnych po ich otwarciu oraz wyższy udział Internetu.

 

Bytom: trzykrotny wzrost sprzedaży online w II kwartale 2020

Przychody detaliczne marki Bytom wyniosły w pierwszym półroczu br. 68,4 mln zł (-26 proc. r/r). Przychody z franczyzy wyniosły 2,4 mln zł (-44 proc. r/r). Udział franczyzy spadł do 3,5 proc. (z 4,6 proc. w 1H19). Liczba sklepów Bytomia spadła na koniec czerwca o 5 netto r/r (bez zmian w liczbie salonów franczyzowych). Powierzchnia sklepów pozostała stabilna r/r.

Bytom był w pierwszym półroczu 2020 najszybciej rosnącą w online marką z portfolio VRG. Przychody Internetu wyniosły 25,0 mln zł (+156 proc. r/r), stanowiąc 36,6 proc. sprzedaży. Korzystne dynamiki kanału wynikały ze skutecznych promocji oraz nakładów na traffic on-line. Bytom wykorzystał też know-how grupy do poprawy efektywności sklepu internetowego.

Podobnie jak w Vistuli, w Bytomiu najsilniej rósł segment casual. W pierwszym półroczu br. odpowiadał on za 45 proc. przychodów marki (38 proc. rok wcześniej). Marża brutto marki w I półroczu br wyniosła 46,8 proc. i była o 5,9 pp. niższa niż rok wcześniej. Wpływ na to miały większe r/r promocje zarówno w kanale online, jak i offline.


Wólczanka: najbardziej internetowa marka VRG

Przychody detaliczne Wólczanki wyniosły w pierwszym półroczu br. 48,4 mln zł (-16 proc. r/r). Przychody z franczyzy wyniosły 4,3 mln zł (-50 proc. r/r). Udział franczyzy spadł w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej z 14,8 proc. do 8,9 proc.  Liczba sklepów Wólczanki zmniejszyła się na koniec czerwca o 10 butików netto r/r. Zamknięcia dotyczyły głównie własnych butików (liczba salonów franczyzowych zmalała tylko o 1 netto r/r.).

Wólczanka ma dziś najwyższy w portfolio VRG udział sprzedaży online – aż 70,2 proc. w II kwartale 2020 roku. Przychody ze sprzedaży w Internecie wyniosły w I półroczu 30,3 mln zł (w porównaniu z 20,7 mln rok wcześniej). To dzięki temu Wólczanka pokazała w pierwszym półroczy br. najlepsze dynamiki sprzedaży w obrębie marek odzieżowych.

 

Deni Cler: rozwój konceptu shop-in-shop

Sieć sklepów Deni Cler to 30 salonów zlokalizowanych w najlepszych galeriach w kraju (9 z nich to salony franczyzowe). Spółka skutecznie rozwija koncept shop-in-shop. Kolekcje Deni Cler dostępne u wybranych partnerów, prowadzących sklepy multibrandowe w 12 miastach w kraju (z tego 5 sklepów dołączyło w drugim kwartale 2020).

Deni Cler pozostaje marką premium, oferującą przede wszystkim stroje formalne. Kolekcja główna odpowiadała w pierwszym półroczu 2020 za 77 proc. przychodów marki. Jednocześnie marka położyła silny nacisk na kolekcje kapsułowe, a w przychodach rósł udział akcesoriów.

Przychody Deni Cler w pierwszym półroczu wyniosły 17,3 mln zł (o 19 proc. mniej niż rok wcześniej). Marka odnotowała w pierwszym półroczu spadek średniomiesięcznej sprzedaży na m2 (o 18,3 proc. r/r), ze względu na wpływ zamknięcia centrów handlowych zarówno na sklepy własne, jak i sprzedaż do salonów multibrandowych. Odnotowano wzrost udziału e-commerce w sprzedaży, jednak poziom ten jest w Deni Cler niższy niż w przypadku innych marek VRG z segmentu fashion, ze względu na charakter odzieży. Marża brutto marki wyniosła w I półroczu 2020 51,2 proc. i była o 7,0 pp. niższa niż rok wcześniej.

 

W.KRUK: lider wzrostu powierzchni

Przychody detaliczne marki W.KRUK wyniosły 133,5 mln zł, przy 16 proc. spadku w I półroczu 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Przychody z franczyzy wyniosły 7,1 mln (wzrost o 6,5 proc.). Udział franczyzy wzrósł z 4,2 proc. w roku ubiegłym do 5,3  na koniec czerwca br.

Na koniec czerwca br. spółka W.KRUK posiadała 140 sklepów, w tym 15 salonów franczyzowych. Otwarcie rok-do-roku 6 sklepów netto przełożyło się na 5 proc. wzrost powierzchni w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W sytuacji pandemii marka W.KRUK dobrze radziła sobie w kanale online. Przychody z Internetu wyniosły 24,7 mln zł (+116 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim). Udział Internetu w sprzedaży wzrósł ponad dwukrotnie (z 7,2 proc. do 18,5 proc. w analogicznych półroczach roku 2019 i 2020).

Marka rozwijała asortyment. W ofercie W.KRUK pojawiły się diamenty stworzone przez człowieka w laboratoriach (New Diamond by W.KRUK), kolekcja perfum oraz kolekcja Blask. Zamknięcie centrów handlowych nie zmieniło znacząco struktury sprzedaży – spółka ma stabilny udział biżuterii oraz zegarków (odpowiednio 69 proc. i 31 proc.). W części biżuteryjnej odnotowano rosnący udział biżuterii złotej, ponad wyżej marżową sprzedaż biżuterii srebrnej.

W porównaniu z innymi markami grupy W.KRUK odnotował niższy spadek marży brutto, dzięki wysokiemu zainteresowaniu biżuterią złotą i sprzedaży zegarków.

Media