Aktualności

Podsumowanie wyników Grupy VRG S.A. za 2020 r. (MSSF16)


Podsumowanie wyników Grupy VRG S.A. za 2020 r. (MSSF16):

•    Sprzedaż: 853,7 mln zł (-20,1 proc. r/r) –  wynik korzystniejszy, niże scenariusz bazowy, który zakładał spadek sprzedaży do 25 proc, ze względu na wpływ COVID-19
•    Zysk (strata) netto: -48,2 mln zł
•    Marża brutto: 48,9 proc. (-3,2 proc. r/r) – ze względu na większy w całym roku udział sprzedaży online i wyższe promocje
•    Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A): 416,8 mln zł (-11,2 proc. r/r)
•    Sieć: 570 sklepów (-20 r/r) w 106 miastach (+2 r/r), 154 salonów franczyzowych (+8 r/r), 53 tys. m2 powierzchni (-2 p.p. r/r)
•    Online: 24,3 proc. udział w sprzedaży (+11 p.p. r/r)
•    Dług netto Grupy pod MSR17: 53,7 mln PLN na koniec 4Q20, spadek o połowę r/r.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej VRG wyniosły 853,7 mln zł, o około 20 proc. mniej, niż w rekordowym w historii spółki roku 2019. Na spadek przychodów bezpośredni wpływ miały ograniczenia w handlu stacjonarnym, wynikające z rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju. Pomimo, że przez niemal jedną czwartą roku Grupa mogła prowadzić sprzedaż wyłącznie w kanale online, VRG udało się zrealizować scenariusz bazowy zakładający spadek przychodów na poziomie do 25 proc. rok do roku. Skonsolidowana strata netto wyniosła 48,2 mln zł, wobec 64,0 mln zł zysku w roku 2019.

Grupa zakończyła rok posiadając 570 salonów w 106 miastach w całej Polsce, co przełożyło się na 53 tys. m2 powierzchni. - W całym roku z większą stanowczością podeszliśmy do optymalizacji sieci handlowej, odchodząc od strategii zwiększania m2 powierzchni na której działa spółka. Nie wahaliśmy się zamykać salonów o niskiej rentowności. Kolejne lokalizacje dobierane są obecnie ostrożnie. W segmencie jubilerskim stawiamy na rozwój sieci salonów własnych. W markach odzieżowych skupiamy się na rozwoju punktów franczyzowych, które są bardziej efektywne kosztowo dla spółki – komentuje Radosław Jakociuk, Wiceprezes Zarządu VRG.

Ograniczenia pandemiczne w handlu stacjonarnym owocowały dynamicznym wzrostem sprzedaży w kanale online. W 2020 roku sprzedaż sklepów internetowych Grupy Kapitałowej VRG wyniosła 207 mln zł, co stanowi wzrost o 43 proc. rok do roku. W przychodach Grupy za 2020 rok kanał internetowy odpowiadał za już 24,3 proc. (w porównaniu z 13,6 proc. rok wcześniej). Podobnie jak w latach ubiegłych liderem sprzedaży internetowej wśród wszystkich marek Grupy była Wólczanka, której sprzedaż online wzrosła o 22 proc., a  udział kanału internetowego w przychodach marki wyniósł 56,4 proc

Segment odzieżowy osiągnął przychody w wysokości 501,4 mln zł (o 28 proc. mniej rok do roku), w wyniku trwających cały rok ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym, przekładających się na ograniczony popyt.  W tych trudnych warunkach dobrze radziła sobie reprezentująca segment jubilerski marka W.KRUK. Przychody segmentu jubilerskiego wyniosły 352,3 mln zł, o 6 proc. mniej w stosunku do roku 2019.

***
VRG S.A. (poprzednia nazwa Vistula Group S.A.) jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1993 r.
Grupa Kapitałowa VRG S.A. specjalizuje się w projektowaniu oraz dystrybucji wysokiej jakości kolekcji mody dla mężczyzn i kobiet oraz biżuterii. Jest właścicielem bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych w pięciu głównych liniach: Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler Milano i W.KRUK. Grupa Kapitałowa VRG S.A. koncentruje się na zarządzaniu markami, projektowaniu odzieży i biżuterii oraz rozwoju własnej sieci sprzedaży w obydwu głównych segmentach (odzieżowym i jubilerskim). Od 2000 roku podstawą strategii VRG S.A. jest realizacja wizji „Domu Marek” i dystrybutora na rynku detalicznym.

Media
Kontakt

Kontakt dla mediów:

Biuro prasowe VRG S.A.
biuroprasowe@vrg.pl

Magdalena Załubska-Król
Senior Advisor
Hill+Knowlton Strategies
magdalena.zalubska-krol@hkstrategies.com
+48 516 559 141