Aktualności

Informacja na WZA dla przedstawicieli mediów

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), umożliwia przedstawicielom prasy obecność na walnym zgromadzeniu Spółki (dalej: „WZA”).

Dziennikarze powinni zachować następujące zasady:

1. Akredytacja:

Dziennikarz zamierzający uczestniczyć w WZA zgłasza swój zamiar w biurze prasowym Spółki pod adresem: biuroprasowe@vrg.pl najpóźniej na jeden dzień roboczy przed WZA.

Biuro prasowe przekazuje dziennikarzom informację o udzieleniu akredytacji oraz przekazuje informację o miejscu zgłoszenia w lokalu, w którym będzie się odbywać WZA celem weryfikacji tożsamości i uzyskania odpowiedniego identyfikatora.

2. Rejestracja:

Dziennikarz zgłasza się w punkcie rejestracji na WZA i okazuje legitymację dziennikarską.  Następnie otrzymuje identyfikator, którego powinien używać podczas obrad WZA.

3. Identyfikacja dziennikarza:

Osoba dokonująca otwarcia WZA lub przewodniczący WZA mogą poinformować obecnych, że na sali obrad jest obecny przedstawiciel mediów.

4. Autoryzacja wypowiedzi:

Zainteresowany, z którym dziennikarz prowadzi rozmowę na WZA mogą zastrzec autoryzację wypowiedzi.

W przypadku przedstawicieli Spółki o autoryzację wypowiedzi należy wystąpić pod adresem biura prasowego Spółki: (biuroprasowe@vrg.pl).

Media