Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Temat:
Podpisanie i podanie do publicznej wiadomości zmiany nr 1 do planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Vistula Group S.A. i Bytom S.A.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 46/2017 z dnia 15 września 2017 r. dotyczącego podpisania i podania do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmująca) oraz Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana) informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. nastąpiło podpisanie zmiany nr 1 do planu połączenia. Zmiana nr 1 do planu połączenia wraz z załącznikami jest dostępna do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki  www.vistulagroup.pl w zakładce dla inwestorów oraz w lokalu Spółki w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10 (w dni robocze w godzinach od 10:00 – 15:00). Zmiana nr 1 do planu połączenia nastąpiła w związku ze zmianą parytetu wymiany akcji. W ramach uzgodnionej zmiany do planu połączenia, akcje spółki przejmowanej mają być wymieniane na nowo emitowane akcje spółki przejmującej według stosunku: 1 : 0,72, tj. za jedną akcję Bytom SA zostanie przyznane 0,72 akcji Vistula Group SA, a nie według parytetu wymiany 1 : 0,82 jak przyjęto w pierwotnym planie połączenia z dnia 15 września 2017 r. Zmiana parytetu nastąpiła w oparciu o wycenę wspólnie wybranego przez spółki doradcy – Deloitte Advisory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z upływem czasu od podpisania planu połączenia z dnia 15 września 2017 r.

 

Podpisana zmiana nr 1 do planu połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Files to download