Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w kwietniu 2014 roku.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w kwietniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 33,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2013 roku o około 7,4 %.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2014 roku wyniosła około 121,6 mln zł i była wyższa o około 6,0 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w kwietniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 17,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2013 roku  o około 0,5% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - kwiecień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 63,6 mln zł i była wyższa o około 4,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 12,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w kwietniu 2013 roku o około 12,7 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – kwiecień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 46,1 mln zł i była wyższa o około 6,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent