Raport bieżący Nr 9/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Uchwały podjęte przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 28 czerwca 2013 roku.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent

Files to download