Raport bieżący nr 8/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016


Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku przekazanym przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 5/2017, termin publikacji ww. raportów okresowych wyznaczony był na dzień 15 marca 2017 roku.
Nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 ustalony został na dzień 14 marca 2017 roku.