Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w marcu 2014 roku.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 27,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku o około 0,7 %.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2014 roku wyniosła ok. 88,1 mln zł i była wyższa o ok. 5,5 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w marcu 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 15,0 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku  o około 6,4% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2014 roku w tym segmencie wyniosła ok. 46,1 mln zł i była wyższa o ok.5,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 9,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w marcu 2013 roku o około 8,0 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń - marzec 2014 roku w tym segmencie wyniosła ok. 34,1 mln zł i była wyższa o ok. 3,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent