Raport bieżący nr 75/2015

Raport bieżący: 75/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w listopadzie 2015.

 

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 41,3  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2014 roku o około 22,2%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad  2015 roku wyniosła około 435,5 mln zł i była wyższa o około 17,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 24,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2014 roku  o około 28,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad  2015 roku w tym segmencie wyniosła około 242,4  mln zł i była wyższa o około 21,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 13,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2014 roku o około 16,1%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad  2015 roku w tym segmencie wyniosła około 154,3  mln zł i była wyższa o około 13,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu