Raport bieżący nr 73/2018

Podstawa prawna:     Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Temat: Zatwierdzenie Aneksu nr 5 i Aneksu nr 6 do memorandum informacyjnego dotyczącego emisji nowych akcji Emitenta serii O w związku z połączeniem ze spółką Bytom S.A.


VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. otrzymał informację o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zatwierdzeniu aneksu nr 5 i aneksu nr 6 do memorandum informacyjnego Emitenta sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii O oraz zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w związku z połączeniem Emitenta ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie, zatwierdzonego w dniu 8 października 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Memorandum”).

Aneks nr 5 do Memorandum został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Emitenta w dniu 4 grudnia 2018 r. zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Aneks nr 6 do Memorandum został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Emitenta w dniu 6 grudnia 2018 r. zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Elektroniczne wersje aneksu nr 5 i aneksu nr 6 do  Memorandum opublikowane zostaną w dniu 20 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.vrg.pl (alias: www.vistulagroup.pl) w dziale: „dla Inwestorów” oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, to jest Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie www.bossa.pl.