Raport bieżący nr 7/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Temat: Skonsolidowane przychody oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w styczniu 2017.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż począwszy od miesiąca stycznia 2017 roku będzie przekazywała cyklicznie do publicznej wiadomości wstępne dane o wielkości miesięcznych skonsolidowanych, nieaudytowanych przychodów ze sprzedaży, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz dane o wielkości szacunkowej skonsolidowanej marży ze sprzedaży.

Spółka informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w styczniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 43,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2016 roku o około 8,0%.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w styczniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 27,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w styczniu 2016 roku  o około 15,0% .
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 14,5 mln zł i były na tym samym poziomie co w  styczniu 2016 roku.

Spółka informuje, iż szacunkowa skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w styczniu 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 49,8 % i była wyższa od marży osiągniętej w styczniu 2016 roku o około 0,2 p.p.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec stycznia 2017 roku  wyniosła 30,5 tys. m2 i była wyższa o 11,2% od powierzchni sprzedaży detalicznej w styczniu 2016 roku.