Raport bieżący nr 7/2015

Raport bieżący nr 7/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne


Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lutym 2015.


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 33,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku o około 4,7%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2015 roku wyniosła około 68,6 mln zł i była wyższa o około 13,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lutym 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 15,7  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku  o około 10,9% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 35,9 mln zł i była wyższa o około 15,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 15,5 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2014 roku o około 7,1 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – luty 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 26,8  mln zł i była wyższa o około 8,7% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent