Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w lutym 2014 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 31,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku o około 9,4 %.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia i lutego 2014 roku wyniosła ok. 60,3 mln zł i była wyższa o ok. 8,2 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w lutym 2014 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 14,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku o około 4,1% . W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia i lutego 2014 roku w tym segmencie wyniosła ok. 31,1 mln zł i była wyższa o ok. 5,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 14,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w lutym 2013 roku o około 10,3 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie stycznia i lutego 2014 roku w tym segmencie wyniosła ok. 24,4 mln zł i była wyższa o ok. 8,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.