Raport bieżący Nr 7/2013

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - Informacje bieżące i okresowe

Temat - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień   28 czerwca  2013 roku.

Zarząd Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A., które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 12.00 w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Vistula Group S.A. stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Erwin Bakalarz

Prokurent

Files to download