Raport bieżący nr 71/2018

podstawa prawna: Art. 70 ust.1 MAR - informacje poufne

Temat: Zatwierdzenie Aneksu nr 2, Aneksu nr 3 i Aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego dotyczącego emisji nowych akcji Emitenta serii O w związku z połączeniem ze spółką Bytom S.A.

 

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 r. otrzymała informację o podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zatwierdzeniu aneksu nr 2, aneksu nr 3 i aneksu nr 4 do memorandum informacyjnego Emitenta sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii O oraz zamiarem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w związku z połączeniem Emitenta ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie, zatwierdzonego w dniu 8 października 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Memorandum”).

Aneks nr 2 do Memorandum został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Emitenta w dniu 14 listopada 2018 r. raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

Aneks nr 3 do Memorandum został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Emitenta w dniu 27 i 29 listopada 2018 r. powiadomień o transakcjach na akcjach Emitenta oraz w związku z opublikowaniem przez Bytom S.A. jako spółkę przejmowaną w dniu 28 listopada 2018 r. raportu okresowego za III kwartał 2018 r.

Aneks nr 4 do Memorandum został sporządzony w związku z powołaniem nowych członków organów Emitenta będącym konsekwencją rejestracji w dniu 30 listopada 2018 r. połączenia Emitenta z Bytom S.A. jako spółką przejmowaną oraz zmian statutu Emitenta.

Elektroniczne wersje aneksu nr 2, aneksu nr 3 i aneksu nr 4 do  Memorandum opublikowane zostaną w dniu 14 grudnia 2018 r. na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.vrg.pl (alias: www.vistulagroup.pl) w dziale: „dla Inwestorów” oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, to jest Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie www.bossa.pl.