Raport bieżący nr 70/2018

odstawa prawna: Art. 70 ust.1 MAR - informacje poufne

Temat: Otrzymanie oświadczenia o nieskorzystaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej Emitenta serii O skierowanej do akcjonariuszy spółki przejętej.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2018 r. oświadczenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) z dnia 13 grudnia 2018 r. o nieskorzystaniu z prawa nabycia akcji emisji połączeniowej, tj. 53.260.876 akcji serii O Emitenta skierowanej do akcjonariuszy spółki przejętej Bytom S.A. wyemitowanych na podstawie uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 października 2018 r.

 

Oświadczenie zostało wydane w związku z zawiadomieniem KOWR na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o wpisie w dniu 30 listopada 2018 r. połączenia Emitenta z Bytom S.A. do Krajowego Rejestru Sądowego i o przysługującym KOWR prawie nabycia akcji emisji połączeniowej.

 

Opisana powyżej procedura miała zastosowanie w związku z nieruchomością rolną, która jest własnością Emitenta i została przedstawiona w memorandum informacyjnym Emitenta.

 

W związku z zakończeniem powyższej procedury, Emitent niezwłocznie podejmie niezbędne czynności związane z dopuszczeniem akcji emisji połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym dotyczące w szczególności:

 

1) wyznaczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) dnia referencyjnego, określającego stan własności akcji przejętej spółki Bytom SA, zgodnie z którym przydzielane będą akcje połączeniowe w proporcji wynikającej z parytetu wymiany akcji;

 

2) podjęcia przez KDPW warunkowej uchwały o rejestracji akcji emisji połączeniowej;

 

3) rejestracji akcji emisji połączeniowej w KDPW i ich dopuszczeniu oraz wprowadzeniu do obrotu na rynku podstawowym GPW.

 

O powyższych czynnościach i ich terminach Emitent będzie informować w raportach bieżących za pośrednictwem systemu ESPI.