Raport bieżący nr 62/2015

 

Raport bieżący: 62/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży  osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w sierpniu 2015.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 39,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku o około 12,9%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2015 roku wyniosła około 315,5 mln zł i była wyższa o około 16,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w sierpniu 2015 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 21,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku  o około 12,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 172,5  mln zł i była wyższa o około 18,8% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 15,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2014 roku o około 14,7 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – sierpień 2015 roku w tym segmencie wyniosła około 113,9  mln zł i była wyższa o około 12,5 % od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu