Raport bieżący nr 58/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w październiku 2018.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 56,9  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2017 roku o około 1,6%.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2018 roku wyniosła około 590,4  mln zł i była wyższa o około 13,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w październiku 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 34,1 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2017 roku  o około 2,5%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 333,0 mln zł i była wyższa o około 10,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 20,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w październiku 2017 roku o około 17,9%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – październik 2018 roku w tym segmencie wyniosła około 225,6  mln zł i była wyższa o około 20,1% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w październiku 2018 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około  54,5 % i była niższa od marży osiągniętej w październiku 2017 roku o około 0,1 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-październik  2018 wyniosła około 50,7% i była niższa o 1,0 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec października 2018 roku  wyniosła 34,8 tys. m2 i była wyższa o 6,4% od powierzchni sprzedaży detalicznej w październiku 2017 roku.