Raport bieżący nr 56/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Uchwały podjęte przez  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 31 października 2018 roku; warunkowe powołanie dodatkowego członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu  treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku.

Dodatkowo jako dokumenty stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie połączenia Vistula Group S.A. oraz Bytom S.A. Spółka przekazuje plan połączenia z dnia 15 września 2017 roku wraz ze zmianą nr 1 z dnia 1 marca 2018 roku, które Spółka podała do wiadomości publicznej w raportach bieżących nr 46/2017 i nr 9/2018.
Ponadto Spółka informuje, że na podstawie Uchwały nr 05/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej, do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Jan Pilch. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 04/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku i połączenia wynikającego z uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku.

Informacje dotyczące Pana Jana Pilcha znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Files to download