Raport bieżący nr 55/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne

Temat: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży oraz szacunkowa marża ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A. w listopadzie 2017.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 57,0  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku o około 18,4%.
W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –listopad 2017 roku wyniosła około 578,4  mln zł i była wyższa o około 14,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) - wyniosły około 34,3 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku  o około 20,4%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2017 roku w tym segmencie wyniosła około 335,4 mln zł i była wyższa o około 15,6% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.KRUK) - wyniosły około 18,7  mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku o około 19,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń –listopad 2017 roku w tym segmencie wyniosła około  206,6  mln zł i była wyższa o około 14,5% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Vistula Group S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie 2017 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 52,4 % i była wyższa od marży osiągniętej w listopadzie 2016 roku o około 0,2 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-listopad 2017 wyniosła około 51,8% i była niższa o 0,2 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej  na koniec listopada 2017 roku  wyniosła 32,7 tys. m2 i była wyższa o 8,0% od powierzchni sprzedaży detalicznej w listopadzie 2016 roku.